Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 12

Autorzy: Mariusz Pawlak , Tomasz Sobutkowski :

Tytuł: Analiza pracy automatyki FDIR na linii średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę niezawodności automatyki odbudowy zasilania linii średniego napięcia zaimplementowanej w struktury systemu klasy SCADA. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dwie rzeczywiste linie dystrybucyjne pracujące w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Uzyskane wyniki potwierdzają konieczność wprowadzenia kolejnych etapów modernizacji systemów sterowania i nadzoru sieci średnich napięć oraz rozwój branży inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grid).

Słowa kluczowe: niezawodność, systemy odbudowy zasilania, sieć dystrybucyjna, automatyka zabezpieczeniowa.

wstecz