Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 7

Autorzy: Marcin Wesołowski , Wojciech Żagan , Tomasz Hajduk :

Tytuł: Badania i modelowanie wybranych układów rozpraszania ciepła dedykowanych dla źródeł LED wysokich mocy

Streszczenie: Istotne parametry eksploatacyjne diod elektroluminescencyjnych istotnie zależą od temperatury. Zarówno trwałość, sprawność, jak i parametry elektryczne (jak rezystancja dynamiczna diody) zmieniają się w funkcji temperatury złącza, co prowadzić może do szybkiej degradacji LED-ów wynikającej z przegrzania lub przekroczenia granicznej wartości prądu (w przypadku stosowania źródeł napięciowych). Z uwagi na opisane czynniki, poprawna konstrukcja elementów rozpraszających ciepło jest szczególnie istotna w źródłach o znaczących mocach. Rozwiązania prezentowane w niniejszym artykule dotyczą źródeł światła stosowanych w pojazdach, gdzie ograniczone rozmiary wymuszają poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów rozpraszania ciepła. W pracy scharakteryzowano radiatory wyposażone w rurki cieplne. Podano metody analizy tego typu układów oraz autorskie rozwiązania pozwalające na efektywne obliczenia rozkładu temperatury. Sprawność radiatorów wyposażonych w rurki cieplne porównano z klasycznymi w warunkach charakterystycznych dla eksploatacji w maszynach roboczych.

Słowa kluczowe: źródła światła LED, modelowanie, rurki cieplne

wstecz