Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str.

Autorzy: Piotr Helt , Dariusz Baczyński , Tomasz Gulczyński , Jacek Wielgosz :

Tytuł: Wpływ metod wyznaczania strat technicznych na optymalizację konfiguracji sieci rozdzielczych

Streszczenie: W artykule porównano wyniki optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych nN wykonane dla dwóch metod wyznaczania strat energii elektrycznej w optymalizowanym okresie. Wykorzystano trzy różne algorytmy wyznaczania optymalnej konfiguracji sieci: heurystyczny, heurystyczny zmodyfikowany oraz genetyczny. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono dla czterech różnych okresów czasowych. Przeanalizowano wyniki oraz sformułowano wnioski.

Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, optymalizacja konfiguracji sieci, czas trwania strat maksymalnych,.

wstecz