Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 228

Autorzy: Jerzy Hickiewicz , Piotr Rataj , Przemysław Sadłowski :

Tytuł: II Zjazd Elektrotechników Polskich w Toruniu w 1921 roku

Streszczenie: Artykuł przedstawia II Zjazd Elektrotechników Polskich w Toruniu, zorganizowany przez SEP w dniach pomiędzy 30 października – 1 listopada 1921 roku. Przedstawiono okoliczności zwołania zjazdu, jego przebieg, wnioski opracowane na zjeździe oraz wydarzenia towarzyszące – Wystawę Przemysłu Elektrotechnicznego i Nadzwyczajne Zebranie Delegatów SEP.

Słowa kluczowe: historia elektrotechniki, zjazdy elektrotechników, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

wstecz