Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 204

Autorzy: Jan Zbojovsky , Lubos Sarpataky , Milos Sarpataky :

Tytuł: Skuteczność ekranowania betonu w zależności od jego właściwości elektrycznych

Streszczenie: Ze względu na stały wzrost liczby urządzeń elektronicznych istnieje długofalowy wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie człowieka. Ponadto, z drugiej strony, zbyt wysoki poziom promieniowania będzie miał wpływ na działanie urządzeń elektronicznych. W celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie stosuje się ekranowanie. Celem niniejszej pracy jest zatem zbadanie skuteczności ekranowania (SE) betonu w zależności od zmiany jego przenikalności względnej. W artykule przeprowadzono symulacje za pomocą falowodu w oprogramowaniu Ansys. Badany materiał „beton” umieszczono w środku falowodu o grubości 10 cm. Zakres częstotliwości wynosi od 1,6 GHz do 5 GHz. W trakcie eksperymentu wyznaczono ekranowanie betonu mokrego i suchego.

Słowa kluczowe: skuteczność ekranowania, beton, pole elektromagnetyczne..

wstecz