Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 200

Autorzy: Marek Pavlik , Jan Zbojovsky :

Tytuł: Wyznaczanie wpływu defektu ogniw fotowoltaicznych na produkowaną energię elektryczną z wykorzystaniem modelu matematycznego

Streszczenie: W artykule opisano model zastępczy ogniwa fotowoltaicznego oraz jego części. Model zastępczy ogniwa fotowoltaicznego składa się również z szeregowego RS i równoległego rezystora RP. Efekt zmiany tych oporów jest opisany w tym artykule. Zmiany rezystancji RP i RS wpływają na kształt charakterystyki VA oraz punkt MPP. Ponieważ zmienia się kształt charakterystyki VA i punkt MPP, zmienia się również całkowita moc ogniwa fotowoltaicznego oraz wytwarzana przez niego energia elektryczna. Idealne ogniwo fotowoltaiczne powinno mieć najniższą możliwą wartość rezystancji szeregowej RS i odwrotnie, najwyższą możliwą wartość rezystancji równoległej RP. Jednak w praktyce nie jest to możliwe i dlatego skupiliśmy się na tym, jak zmiana tych parametrów wpływa na moc i produkcję ogniwa fotowoltaicznego.

Słowa kluczowe: ogniwo fotowoltaiczne, wada ogniwa fotowoltaicznego, maksymalny punkt mocy.

wstecz