Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 196

Autorzy: Przemysław Niedzielski , Mateusz Dionizy , Ewa Raj , Zbigniew Lisik :

Tytuł: Wpływ konwekcji swobodnej na efektywność odprowadzania ciepła w modułach PV/T

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ konwekcji swobodnej na efektywność odprowadzania ciepła w modułach fotowoltaiczno-termicznych (PV/T). Omówiono wpływ ustawienie kąta nachylenia paneli (od -90° do 90°) na pole temperaturowe na powierzchni ich części kolektorowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, przy jakiej wartości przepływu objętościowego i ciśnienia w układzie cieczowym wpływ będzie miała konwekcja swobodna, a kiedy jest ona zjawiskiem pomijalnym.

Słowa kluczowe: fotowoltaika; moduły PV/T; analiza numeryczna; konwekcja swobodna;

wstecz