Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 184

Autorzy: Kacper Podbucki :

Tytuł: Możliwości i ograniczenia monitorowania otoczenia z wykorzystaniem czujnika LiDAR

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę możliwości i ograniczeń wykorzystania czujnika LiDAR do monitorowania otoczenia. Omówiono zasadę działania skanera laserowego służącego do mapowania środowiska 2D oraz na przykładzie modułu SLAMTEC RPLIDAR A1M8, przedstawiono istotne parametry, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu przeznaczonego do obserwacji środowiska. Przeprowadzono eksperymenty sprawdzające poprawność pomiaru odległości oraz zależności przestrzennych obiektów w różnych konfiguracjach.

Słowa kluczowe: skaner LiDAR, monitorowanie otoczenia, detekcja przeszkód/obiektów, pomiar odległości

wstecz