Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 177

Autorzy: Robert Pich , Krzysztof Bogdanowicz , Agnieszka Gonciarz , Adam Januszko , Agnieszka Iwan :

Tytuł: Wpływ techniki nanoszenia warstw TiO2 na parametry fotowoltaiczne krzemowych ogniw słonecznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono trzy techniki nanoszenia warstwy TiO2 jako powłoki samoczyszczącej na panelach fotowoltaicznych zainstalowanych na ekranach akustycznych, ułożonych wzdłuż linii kolejowych. Ogniwa słoneczne wraz z warstwą TiO2 poddano w warunkach laboratoryjnych badaniom wpływu naniesionych warstw na wartość parametrów fotowoltaicznych.

Słowa kluczowe: TiO2, spin-coating, spray-coating, doctor blade, ogniwa słoneczne

wstecz