Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 173

Autorzy: Agnieszka Gonciarz , Krzysztof Bogdanowicz , Robert Pich , Adam Januszko , Agnieszka Iwan :

Tytuł: Analiza właściwości hydrofilowych warstw TiO2 i TiO2-Ag w zależności od warunków atmosferycznych i modyfikacji syntezy dla zastosowań w fotowoltaice.

Streszczenie: W pracy przedstawiono metody otrzymywania warstw TiO2 bez i z Ag w celu zastosowania jako warstwa samoczyszcząca w panelach fotowoltaicznych zainstalowanych na ekranach akustycznych, ułożonych wzdłuż linii kolejowych. Wytworzone warstwy TiO2 poddano badaniom właściwości hydrofilowych w warunkach laboratoryjnych i atmosferycznych, uwzględniając jako zmienną technikę nanoszenia warstwy TiO2 (nanoszenie wirowe, listy rozwijającej), parametry techniczne (szybkość wirowania, grubość warstwy) oraz ilość srebra.

Słowa kluczowe: TiO2, TiO2 – Ag, właściwości hydrofilowe, ogniwa słoneczne,

wstecz