Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 166

Autorzy: Krzysztof Bogdanowicz , Wojciech Przybył , Agnieszka Iwan , Andrzej Kaim :

Tytuł: Zastosowanie technik sprzężonych kamery termowizyjnejchronoamperometrii do analizy cienkich warstw dla ogniw słonecznych

Streszczenie: Rozwój ogniw słonecznych a w szczególności generacji zajmujących się ogniwami organicznych wymusza poszukiwania nowych metod diagnostyki tych ogniw w celu detekcji defektów. W niniejszym opracowaniu zaproponowano użycie sprzężonych technik pomiarowych kamery termowizyjnej i chronoamperometrii w celu identyfikacji wpływu efektów termicznych na charakterystykę prądowo-napięciową cienkich warstw zawierających związek iminowy i pochodną fulerenu C60 mających zastosowanie w ogniwach słonecznych. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia uzyskanie kompleksowych danych dotyczących właściwości przewodzących, defektów i odporności termicznej próbki.

Słowa kluczowe: zobrazowania termiczne; charakterystyka prądowo-napięciowa; organiczne ogniwa słoneczne.

wstecz