Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 158

Autorzy: Olga Błaszkiewicz , Robert Burczyk , Agnieszka Czapiewska , Małgorzata Gajewska , Sławomir Gajewski , Jarosław Sadowski :

Tytuł: Estymacja jakości transmisji w systemie LTE na podstawie wskaźników mierzonych przez moduł radiowy

Streszczenie: W referacie zaprezentowano stanowisko pomiarowe do badania jakości transmisji w systemie LTE. Przedstawiono także wyniki pomiarów BLER oraz przepływności dla różnych warunków propagacyjnych oraz mierzone przez moduł parametry RSRP, RSRQ, RSSI, SINR i MCS. Wyniki pomiarów posłużyły do przeprowadzenia analizy możliwości estymacji jakości transmisji w systemie LTE jedynie na podstawie wyników pomiarów realizowanych przez komercyjny moduł radiowy.

Słowa kluczowe: LTE, IoT, koncentrator danych, wskaźniki jakości odbioru.

wstecz