Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 151

Autorzy: Emilian Świtalski , Krzysztof Górecki :

Tytuł: System wbudowany do badania właściwości elektrolizera

Streszczenie: W pracy przedstawiono autorski system wbudowany do badania właściwości elektrolizera. Zaprezentowano koncepcję pracy rozważanego układu, schemat opracowanego układu, projekt płytki drukowanej wraz z opisem sposobu mocowania elementów elektronicznych. Pokazano też przebiegi czasowe napięć i prądów w wybranych częściach układu. Przedyskutowano uzyskane wyniki.

Słowa kluczowe: systemy wbudowane, elektrolizer, pomiary, właściwości elektryczne, mikrokontroler

wstecz