Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 147

Autorzy: Agnieszka Czapiewska , Andrzej Łuksza , Ryszard Studański , Andrzej Żak :

Tytuł: Odbiór zbiorczy z filtracją adaptacyjną RLS w transmisji danych w kanale hydroakustycznym

Streszczenie: Transmisja danych w kanale hydroakustycznych realizowana jest w trudnych warunkach propagacyjnych. Jednym z problemów podczas takiej transmisji są zakłócenia międzysymbolowe (ISI – intersymbol interference) spowodowane głównie przez efekt wielodrogowości. To zjawisko utrudnia, bądź uniemożliwia transmisję danych w takim kanale. Stąd podjęto analizę wpływu zastosowania odbioru zbiorczego oraz filtracji adaptacyjnej RLS (Recursive Least Squares) na poprawę jakości odbioru transmisji danych w kanale hydroakustycznym.

Słowa kluczowe: kanał hydroakustyczny; odbiór zbiorczy; adaptacyjny filtr RLS; transmisja danych.

wstecz