Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 143

Autorzy: Krzysztof Posobkiewicz , Aleksander Data , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Realizacja praktyczna układu do pomiaru parametrów cieplnych tranzystorów MOS mocy

Streszczenie: W pracy przedstawiono autorski system pomiarowy do wyznaczania parametrów cieplnych tranzystorów mocy MOSFET umieszczonych na wspólnym podłożu. Zaprezentowano koncepcję metody pomiarowej oraz układ umożliwiający wyznaczenie własnych i wzajemnych przejściowych impedancji termicznych tranzystorów MOSFET. Przedstawiono podstawowe informacje o zastosowanych komponentach układu pomiarowego oraz opisano autorskie oprogramowanie. Pokazano i przedyskutowano przykładowe wyniki pomiarów własnych i wzajemnych przejściowych impedancji termicznych.

Słowa kluczowe: układ pomiarowy, parametry cieplne, tranzystory MOSFET mocy, zjawiska cieplne

wstecz