Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 131

Autorzy: Cezary Worek , Łukasz Krzak , Grzegorz Gajoch , Janusz Witkowski :

Tytuł: Dwupasmowa stacja bazowa oparta na technice SDR przeznaczona do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów

Streszczenie: W artykule zaprezentowano prototyp dwuzakresowej, wieloprotokołowej stacji bazowej do zastosowań w systemach inteligentnego opomiarowania zużycia mediów. Wykorzystując takie techniki jak: automatyczna adaptacja warstwy fizycznej, wielopasmowość (169 MHz i 868 MHz), technikę SDR oraz autorski, wąskopasmowy protokół transmisji danych, uzyskano poprawienie zasięgu łącza radiowego bez zwiększenia kosztów liczników mediów. Dzięki autonomicznemu systemowi odczytu możliwy jest ciągły monitoring zużycia mediów oraz instalacji do ich przesyłu.

Słowa kluczowe: stacja bazowa, inteligentny system opomiarowania mediów, SDR radio definiowane programowo, zasięgi radiowe.

wstecz