Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 127

Autorzy: Adam Konieczka , Michał Adamski , Adam Dąbrowski , Agata Dąbrowska , Tomasz Jankowski :

Tytuł: Rozproszony system pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza, wykorzystującego bezzałogowe statki powietrzne oraz bezobsługowe czujniki tworzące sieć zbierającą dane. Monitorowane są: stężenie pyłów zawieszonych, CO, CO2, NO2, formaldehyd, lotne związki organiczne na różnych wysokościach oraz w różnych miejscach obszarów miejskich. Przede wszystkim wykorzystywane są czujniki działające na zasadzie rozpraszania światła przez cząsteczki zawieszone w powietrzu. Stosuje się także technikę pobierania próbek powietrza za pomocą rurek sorpcyjnych z odpowiednim wypełnieniem w celu przeprowadzenia dokładnych analiz, np. chromatograficznych, w stacjonarnym laboratorium. Zebrane dane są gromadzone i analizowane na serwerze WWW, a następnie nanoszone na interaktywną mapę.

Słowa kluczowe: anieczyszczenia powietrza, rozproszony system pomiarowy, rurki sorpcyjne, analiza chromatograficzna, pomiar rozpraszania światła.

wstecz