Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 129

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Edyta Szczuka :

Tytuł: Badania wpływu pola magnetycznego 50 Hz na wyniki pomiaru aktywności elektrodermalnej

Streszczenie: Przeprowadzony w niniejszej pracy eksperyment jest wstępną próbą oszacowania przydatności pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) do oceny wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm w badaniu o charakterze kazuistycznym.

Słowa kluczowe: aktywność elektrodermalna, metoda Ryodoraku, pole elektromagnetyczne

wstecz