Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 111

Autorzy: Krzysztof Król , Tomasz Rymarczyk , Michał Oleszek , Piotr Bożek , Paweł Tchórzewski , Edward Kozłowski :

Tytuł: Wykorzystanie drzewa klasyfikacyjnego do identyfikacji przesiąkania wałów przeciwpowodziowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę kontroli przesiąków w wałach przeciwpowodziowych za pomocą tomografii impedancyjnej z wykorzystaniem predykcji drzewa klasyfikacyjnego. Analizę przeprowadzono z użyciem elektrycznej tomografii impedancyjnej i rekonstrukcji obrazu z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, porównano wyniki rekonstrukcji i zastosowano różne modele numeryczne. Główną zaletą prezentowanego rozwiązania jest możliwość analizy danych przestrzennych oraz duża szybkość przetwarzania. Kluczowymi parametrami w tomografii elektrycznej są szybkość analizy i dokładność rekonstruowanych obiektów. Algorytm rekonstrukcji uzyskuje się poprzez rozwiązanie problemu odwrotnego. Drzewa klasyfikacyjne zostały wykorzystane do uzyskania informacji zwrotnej o stopniu przesiąkliwości nasypu

Słowa kluczowe: Drzewo klasyfikacyjne, tomografia, przesiąkanie wałów przeciwpowodziowych

wstecz