Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 107

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Jan Sikora :

Tytuł: Zastosowania metody elementów brzegowych drugiego rzędu w porównaniu z zerowym rzędem w tomografii optycznej dyfuzyjnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono aproksymację dwóch elementów brzegowych analizując numerycznych aspekty takiego przybliżenia. Wykorzystano do tego dyfuzyjną tomografię optyczną z określoną geometrią regionu. Równanie Helmholtza w dziedzinie częstotliwości przekształcono do postaci całkowej. Problem odwrotny został zdefiniowany jako problem projektowania optymalnego kształtu. Konwersja problemu obrazowania na zadanie odwrotne wymagała rozwiązania PDE przez BEM. Remesh w procesie optymalizacji nie jest wymagany w przeciwieństwie do rozwiązania MES. Porównano dwa różne przybliżenia. Proponowana metoda silnie zależy od konfiguracji obiektu lub obiektów wewnątrz regionu oraz pozycji wyjściowej i wymiarów wtrącenia kołowego.

Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych; dyfuzyjna tomografia optyczna; równanie różniczkowe cząstkowe

wstecz