Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 100

Autorzy: Anna Miernik , Aneta Łopatka :

Tytuł: Identyfikacja stopnia rozwoju pleśni z rodzaju Aspergillus w substancji biologicznej przy wykorzystaniu emisji fotonowej

Streszczenie: Ludzkość od wieków dotyka szkodliwe działanie metabolitów pochodzenia pleśniowego, czego sutkiem są zatrucia spowodowane spożyciem zapleśniałej żywności czy pasz. Do najbardziej szkodliwych metabolitów grzybowych zalicza się mykotoksyny [3]. Grzyby pleśniowe to mikroorganizmy należące do królestwa grzybów, wytwarzające strzępki jako wielojądrowe komórki, tworzące grzybnię. Grzyby z rodzaju Aspergillus mogą powodować niektóre choroby u ludzi. W Polsce prowadzono badania z wykorzystaniem zjawiska ultra słabej emisji fotonowej, oceniające jakość produktów spożywczych, w trakcie których zaobserwowano, że istnieje praktyczna możliwość różnicowania materii organicznej pod względem stopnia emisji fotonów. Celem badań było określenie wielkości i struktury emisji fotonów wybranych substancji biologicznych tj. owoców egzotycznych w trakcie ich degradacji, generowanych przez pleśń Aspergillus, której stopień ekspansji określono na podstawie liczby zarodników zidentyfikowanych na powierzchnia owoców w kontrolowanych warunkach. Stwierdzono korelację między stopniem degradacji materii organicznej, liczbą zarodników a liczbą emitowanych fotonów. Możliwe jest określenie stopnia degradacji komórek biologicznych na podstawie analizy fotonowej, co daje nową metodę pomiarową nie wykorzystywaną w żadnym systemie kontroli jakości produktu.

Słowa kluczowe: emisja fotonowa, pleśnie, Aspergillus

wstecz