Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 92

Autorzy: Stanisław Lis , Tomasz Szul , Jozef Krilek , Jan Melichercik , Tomas Kuvik :

Tytuł: Ocena efektywności ekonomicznej zastosowania magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej pracującej w ramach programu Prosument

Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę celowości zastosowania magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp, która pracuje w ramach programu Prosument, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2022 roku. Analiza została wykonana w oparciu o dane rzeczywiste uzyskane w czasie trzyletniej eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Na podstawie zebranych danych określono ilość energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny, wielkość nadwyżki, którą przesłano do sieci oraz ilość energii pobranej. Dane te pozwoliły na optymalny dobór pojemności zestawu akumulatorów, oszacowanie ilości energii, która może zostać zmagazynowana, kosztów inwestycyjnych oraz wartości rocznych korzyści związanych z zastosowaniem systemu. Następnie dokonano oceny efektywności ekonomicznej dla zaproponowanego układu magazynowania energii.

Słowa kluczowe: prosument; mikroinstalacja PV; magazynowanie energii; analiza ekonomiczna

wstecz