Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 75

Autorzy: Adam Jakubas , Mariusz Najgebauer , Radosław Jastrzębski :

Tytuł: Wykorzystanie modelowania pętli histerezy do opisu właściwości magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni kompozytowych

Streszczenie: Potrzeba opracowania nowych i bardziej wydajnych materiałów wykonywanych z odpadów powinno być głównym celem w XXI wieku. W pracy te warunki prowadziły do badań nad wykorzystaniem materiałów odpadowych do produkcji magnetycznie miękkich rdzeni kompozytowych (SMC). Równie ważna jest możliwość wykorzystania modelu pętli histerezy to opisu właściwości magnetycznych wykonanych rdzeni. W pracy badaniom poddano model GRUCAD.

Słowa kluczowe: pętla histerezy, model GRUCAD, magnetycznie miękkie kompozyty, rdzenie kompozytowe.

wstecz