Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 66

Autorzy: Andriy Chaban , Marek Lis , Andrzej Szafraniec , Vitaliy Levoniuk :

Tytuł: Modelowanie matematyczne procesów przejściowych w układzie napędowym obejmującym napędy asynchroniczne i synchroniczne o podatnej transmisji ruchu

Streszczenie: W pracy niniejszej opracowano model matematyczny zespołu elektrycznego obciążenia, który zawiera transformator mocy, głębokożobkowe napędy asynchroniczne i napędy synchroniczne z długimi wałami o mechanicznych parametrach rozłożonych. Model głębokożłobkowych silników asynchronicznych uwzględnia zjawisko naskórkowości w prętach klatki wirników za pomocą teorii pola elektromagnetycznego. Transmisję ruchu napędów opisuje się za pomocą zadania mieszanego o warunkach brzegowych trzeciego rodzaju Poincaré. Ogólny układ równań różniczkowych podany jest w postaci Cauchy, który całkuje się za pomocą ukrytej metody Eulera. Wyniki symulacji komputerowej przedstawione są w postaci rysunków, które są analizowane.

Słowa kluczowe: Układy napędowe, zespól elektrycznego obciążenia, napędy asynchroniczne, napędy synchroniczne, długie elementy sprężyste, układy o parametrach rozłożonych, procesy oscylacyjne, modelowanie matematyczne.

wstecz