Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 34

Autorzy: Ayman Mansour , Fayez Khazalah , Mohammad Obeidat :

Tytuł: Wykrywanie podejrzeń niepożądanych reakcji na lek za pomocą eksploracji reguł asocjacyjnych i zbiorów rozmytych

Streszczenie: Znalezienie niepożądanych reakcji na leki ADR ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia ludzkiego. Wpływ leku na kilka czynników, takich jak wiek, ilość leku, wyniki laboratoryjne, płeć i czas trwania leku są niezbędne do poprawy jakości leczenia ludzkiego ciała, nie były wcześniej stosowane. W artykule wykorzystano rzeczywiste bazy danych zebrane ze szpitali w USA do walidacji opracowanego systemu wykrywania. W artykule przedstawiono inteligentny system oparty na regułach eksploracji reguł asocjacyjnych i teorii zbiorów rozmytych. Opracowany system ma potencjał do określenia zależności między lekiem a jego działaniami niepożądanymi. Odbywa się to poprzez wyodrębnienie kilku reguł z dużym wsparciem i pewnością. Dwóch lekarzy dokonuje przeglądu wyników proponowanego systemu, aby je zweryfikować. Wyniki są zgodne z ADR-ami zdefiniowanymi przez stowarzyszenia medyczne i firmy farmaceutyczne.

Słowa kluczowe: niepożadane reakcje na leki, reguły asocjacji, zbiory rozmyte.

wstecz