Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2022 Str. 1

Autorzy: Piya Sirikan , Chakrapong Charumit :

Tytuł: Badanie wydajności niesymetrycznych dwufazowych silników indukcyjnych przy użyciu pośredniej strategii RFOC w warunkach niesymetrycznego zasilania napięciem

Streszczenie: W artykule przedstawiono badanie i ocenę działania niesymetrycznego dwufazowego silnika indukcyjnego (U-TPIM) sterowanego za pomocą strategii pośredniej orientacji strumienia wirnika (IRFO) w warunkach różnicy napięć uzwojenia stojana przy użyciu techniki niezrównoważonego wektora przestrzennego PWM. Uzwojenia główne i pomocnicze są zasilane odpowiednimi napięciami, jako właściwa proporcja efektywnego stosunku zwojów między uzwojeniem pomocniczym i głównym, tak aby wyeliminować wsteczne pole wirujące, zmniejszyć pulsacje momentu obrotowego i zwiększyć moment elektromagnetyczny. Ponadto ten efektywny współczynnik zwojów jest wykorzystywany do kompensacji podobnej wielkości prądów uzwojenia stojana w sterowaniu zorientowanym na strumień wirnika. W ten sposób eliminowane są składowe podwójnej częstotliwości linii ustalone przez niesymetryczną składową transformacji prądu stojana w wirującym układzie odniesienia. Aby potwierdzić wiarygodność, zilustrowano kompleksowe wyniki symulacji z wykorzystaniem Matlab/Simulink, a wyniki eksperymentalne zaimplementowane przez dSPACE ilustrują odpowiedź prędkości, moment elektromagnetyczny, prądy i napięcia w stacjonarnej i obrotowej ramce odniesienia. Wszystkie ustalone wyniki eksperymentalne wskazują, że proponowane osiągi U-TPIM uległy poprawie.

Słowa kluczowe: dwufazowy silnik indulkcyjny, napęd oróżnej prędkości

wstecz