Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 95

Autorzy: Edward Kozłowski , Tomasz Rymarczyk , Grzegorz Kłosowski , Tomasz Cieplak :

Tytuł: Problem rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej

Streszczenie: Problem rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej (EIT) polega zarówno na wykonywaniu pomiarów przy użyciu zestawu czujników, jak i na tworzeniu rekonstrukcji na podstawie tych pomiarów. Rekonstrukcja obrazu wymaga dokładnego modelowania obszaru, który przedstawia pole widzenia. Do określenia wtrąceń w analizowanym obszarze zastosowano regresję logistyczną. Dodatkowo do wyboru predyktorów w regresji logistycznej zastosowano metodę elasticnet.

Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, regresja logistyczna, elasticnet.

wstecz