Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 91

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Tomasz Cieplak , Grzegorz Kłosowski , Edward Kozłowski :

Tytuł: Wykorzystanie sieci LSTM w wykrywaniu wartości odstających w systemach monitorowania jakości powietrza opartych na IoT

Streszczenie: W okresie kilku ostatnich kilku miesięcy podjęto działania budowy społecznościowych systemów monitorowania jakości powietrza. Systemy tego rodzaju są rozwiązaniami, przy tworzeniu których konieczne jest rozwiązanie różnorodnych problemów związanych z gromadzeniem i analizą danych. Systemy tego rodzaju to złożone, rozbudowane i multidyscyplinarne rozwiązania informatyczne. Opisywana praca koncentruje się na działaniach związanych z stworzeniem takiego systemu, który oprócz tego, że jest rozproszonym systemem społecznościowym, dodatkowo wykorzystuje niskobudżetowe i ogólnie dostępne urządzenia pomiarowe. System składa się z podsystemu gromadzenia danych, następnie podsystemu gromadzenia i analizy danych oraz systemu komunikacji z użytkownikiem końcowym. W tym artykule skupiamy się na opisie podsystemów akwizycji danych oraz na wybranym zagadnieniu związanym z analizą danych, a mianowicie przewidywaniu wartości odstających z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych w postaci ich implementacji jako sieci LSTM.

Słowa kluczowe: sieci sensorów, internet rzeczy, sieci neuronowe LSTM, wykrywanie wartości odstających

wstecz