Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 67

Autorzy: Natalia Hoppe-Maliszewska , Marta Kolasa :

Tytuł: Wpływ weekendów oraz innych dni wolnych od pracy na kształt profili odbiorców końcowych energii elektrycznej

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tematyce rozpoznania i oceny wpływu weekendów oraz innych dni wolnych od pracy na kształt średniego miesięcznego dobowego profilu obciążenia elektroenergetycznego odbiorców. Zawiera on opis sposobu oceny dobowego profilu obciążenia z wykorzystaniem ilościowej oraz jakościowej oceny zmian kształtu wykresu obciążenia. Ponadto w artykule pokrótce przedstawiono opracowane narzędzie pozwalające na przeprowadzenie takiej analizy oraz zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

Słowa kluczowe: kształt dobowego profilu obciążenie odbiorcy energii elektrycznej, dni wolne od pracy, mechanizm DSR.

wstecz