Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 63

Autorzy: Michał Mnich , Maciej Wilk , Wojciech Pluta :

Tytuł: Określenie relacji pomiędzy anizotropią i parametrami modelu ODF strat mocy w blachach elektrotechnicznych

Streszczenie: Blachy elektrotechniczne charakteryzują się anizotropią własności magnetycznych. Właściwe projektowanie rdzeni z uwzględnieniem tego zjawiska może przyczynić się do poprawy parametrów użytkowych i energochłonności urządzeń. Do modelowania własności anizotropowych można wykorzystać funkcję rozkładu orientacji (ODF). W pracy przedstawiono relację pomiędzy parametrami funkcji ODF a anizotropią stratności. Wykazane zależności wskazują na odmienny mechanizm powstawania strat w obszarze \\\"dolnych\\\" i \\\"górnych\\\" wartości indukcji magnetycznych.

Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, zjawisko anizotropii, straty mocy, funkcję rozkładu orientacji

wstecz