Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 51

Autorzy: Szymon Barczentewicz , Krzysztof Duda , Andrzej Bień :

Tytuł: Monitorowanie częstotliwości napięcia zasilającego piec łukowy z wykorzystaniem analizy fazorowej

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki eksperymentu wykonanego w hucie stali. Analiza częstotliwości ujawniła ciekawe zjawisko, w którym po wyłączeniu pieca łukowego częstotliwości napięcia i prądu w wewnętrznej części huty zmniejszyła się zamiast zwiększyć, jak można by się spodziewać. To nieoczekiwane zjawisko zostało zarejestrowane z pomocą PMU i potwierdzone przez transformację Fouriera dla sygnałów dyskretnych oraz analizę MatrixPencil.

Słowa kluczowe: Piec łukowy, analiza częstotliwości, synchrofazor.

wstecz