Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 47

Autorzy: Szymon Barczentewicz , Zbigniew Hanzelka , Bogusław Świątek , Andrzej Firlit , Krzysztof Piątek , Krzysztof Chmielowiec :

Tytuł: Ocena indywidulanej emisji zaburzeń na podstawie danych zagregowanych

Streszczenie: W pracy przedstawione zostało porównanie metod oceny indywidualnej emisji harmonicznych i wahań napięcia, na podstawie zagregowanych 10 minutowych wartości. Zaprezentowane przykłady wykorzystania opisanych metod bazują na pomiarach wykonanych w sieci dystrybucyjnej. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń.

Słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, harmoniczne napięcia, wahania napięcia, ocena indywidualnej emisji.

wstecz