Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 43

Autorzy: Tomasz Siostrzonek , Krzysztof Chmielowiec , Andrzej Firlit , Szymon Barczentewicz :

Tytuł: Zalety i wady stosowania układów wielopulsowych w napędzie elektrycznym maszyn wyciągowych

Streszczenie: W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych napędzane są głównie przez silniki obcowzbudne prądu stałego. Regulacja prędkości takiego silnika odbywa się dzięki zastosowaniu przekształtników statycznych. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu napędu, coraz częściej dostrzegany jest negatywny wpływ tego typu napędów na sieci elektroenergetyczne kopalń. Dlatego poszukuje się możliwości ograniczenia negatywnych skutków pracy takiego napędu przez zastosowanie m.in. przekształtników złożonych. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.

Słowa kluczowe: maszyna wyciągowa, układy wielopulsowe, jakość energii elektrycznej

wstecz