Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 39

Autorzy: Andrzej Firlit , Bogusław Świątek , Zbigniew Hanzelka , Krzysztof Piątek , Mateusz Dutka , Tomasz Siostrzonek :

Tytuł: Analiza wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnej wyznaczonych na podstawie pomiarów w innych punktach

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą estymację wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej na podstawie wskaźników jakości energii elektrycznej zarejestrowanych w punktach leżących w najbliższym otoczeniu. Do estymacji wykorzystano algorytmy sztucznych sieci neuronowych. W rezultacie uzyskano neuronowy model określający relację pomiędzy wskaźnikami jakości energii elektrycznej tego samego typu w sąsiadujących ze sobą punktach. W artkule przedstawiono wyniki analiz i testów dla rzeczywistych warunków pracy sieci dystrybucyjnej.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, estymacja wskaźników jakości energii elektrycznej, sieci neuronowe, analiza statystyczna wskaźników jakości energii elektrycznej.

wstecz