Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 30

Autorzy: Andrzej Lange , Marian Pasko :

Tytuł: Wybrane aspekty pracy elektrowni fotowoltaicznej w systemie elektroenergetycznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pięcioletnich badań elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW z województwa warmińskomazurskiego. W czasie badań zmierzono energię czynną, prądy, napięcia, moce czynne, bierne i pozorne oraz wyższe harmoniczne prądów I napięć. Dokonano analizy pracy tej elektrowni pod względem produkowanej energii elektrycznej oraz mocy czynnej generowanej do sieci elektroenergetycznej w poszczególnych latach, miesiącach i dniach. Do analizy oddziaływania elektrowni na sieć elektroenergetyczną pod względem jakości dostarczanej energii elektrycznej przedstawiono wyniki trzydniowych pomiarów nie tylko mocy czynnej, biernej i pozornej, ale również wyższych harmonicznych prądów generowanych do sieci elektroenergetycznych po stronie niskiego napięcia, których wyniki rejestrowane były co 1 sekundę.

Słowa kluczowe: parametry jakości energii elektrycznej, wyższe harmoniczne napięć i prądów, moc czynna i bierna, elektrownia fotowoltaiczna.

wstecz