Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2020 Str. 26

Autorzy: Mateusz Dutka , Krzysztof Piątek , Tomasz Siostrzonek , Szymon Barczentewicz , Bogusław Świątek :

Tytuł: Symulacja wpływu odnawialnych źródeł energii na zmienność wartości skutecznej napięcia sieci dystrybucyjnej

Streszczenie: W artykule zaproponowano zastosowanie oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci dystrybucyjnej w celu estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci. Zaproponowane narzędzie umożliwia wsparcie operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. Wyniki pomiarów oraz symulacji zostały porównane dla wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia. Na podstawie zarejestrowanych danych pochodzących z elektrowni fotowoltaicznej wykonano symulację wpływu przyłączenia oze do badanego fragmentu sieci.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, symulacja pracy systemu dystrybucyjnego, propagacja wartości skutecznych napięcia, wpływ OZE na sieć

wstecz