Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 130

Autorzy: Dariusz Świsulski , Anna Golijanek-Jędrzejczyk :

Tytuł: Uchyb, błąd, niepewność - geneza określania niedokładności w miernictwie elektrycznym

Streszczenie: W artykule przedstawiono genezę pojęć określających niedokładność wyników pomiarów w miernictwie elektrycznym. W zależności od czasu obowiązywało pojęcie błędu lub uchybu, były okresy, gdy oba zwroty traktowano jako równoważne, ale również takie, gdy występowały oba zwroty, oznaczające co innego. Ostatecznie przyjęło się pojęcie błędu, a w latach 90-tych XX wieku wprowadzono kolejną miarę jakości wyników pomiarów – niepewność pomiaru, a wraz z nią powstała i zagościła na dobre w metrologii teoria niepewności.

Słowa kluczowe: uchyb, błąd, niepewność, słownictwo elektrotechniczne.

wstecz