Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 114

Autorzy: Przemysław Otomański , Michał Salicki :

Tytuł: Wykorzystanie optotypów w badaniach uciążliwości migotania światła wybranych źródeł promieniowania optycznego

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zależności widzenia migotania światła od wahań napięcia. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym stanowisku pomiarowym, składającym się z badanego źródła światła, generatora napięcia o modulowanej amplitudzie zasilającego źródło światła wraz z oprogramowaniem sterującym, oraz układu pozycjonowania obserwatora względem obserwowanej powierzchni. W publikacji zestawiono uzyskane wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących określenia wpływu intensywności migotania światła na liczbę prawidłowo rozpoznanych optotypów dla wybranych źródeł światła.

Słowa kluczowe: wahania napięcia, źródło światła, migotanie światła, optotyp.

wstecz