Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 101

Autorzy: Romuald Maśnicki , Marcin Lisowski :

Tytuł: Analiza efektywności wybranych instalacji fotowoltaicznych w północnej Polsce

Streszczenie: W artykule przedstawiono konfiguracje czterech instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w północnej Polsce. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano oceny efektywności badanych systemów, w zakresie sprawności energetycznej przetwarzania energii, jak i efektywności ekonomicznej działających instalacji, oraz uwarunkowań pozatechnicznych związanych z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, pomiary energii, ocena efektywności.

wstecz