Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 97

Autorzy: Robert Hanus , Marcin Zych , Leszek Petryka :

Tytuł: Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma

Streszczenie: Artykuł omawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do wyznaczania parametrów przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Sygnały z zestawu radiometrycznego wykorzystano do wyznaczania prędkości fazy rozproszonej, współczynnika wypełnienia oraz identyfikacji struktury przepływu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).

Słowa kluczowe: Przepływ dwufazowy, absorpcja promieniowania gamma, pomiar prędkości, identyfikacja typu przepływu, współczynnik wypełnienia rurociągu

wstecz