Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 74

Autorzy: Bogusław Karolewski :

Tytuł: Wpływ regulacji prędkości na pobór mocy przez silniki przenośnika taśmowego

Streszczenie: Badano zmiany poboru mocy przez silniki napędowe przenośnika taśmowego przy zmniejszaniu jego prędkości. Analizowano wpływ regulacji prędkości na pracę przenośnika poziomego i transportującego urobek dość stromo w górę. Obliczono wartości oporów ruchu i momenty obciążenia silników przy pełnej prędkości i przy połowie prędkości. Pobór mocy z sieci wyznaczono dwoma metodami. W pierwszym wariancie wykorzystano proste zależności statyczne. W wariancie drugim posłużono się dynamicznym modelem silnika zaimplementowanym w programie ATP/EMTP.

Słowa kluczowe: przenośniki taśmowe, układ napędowy, silnik klatkowy, regulacja prędkości, oszczędzanie energii

wstecz