Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 46

Autorzy: Andrzej Łebkowski :

Tytuł: System zarządzania pakietem akumulatorów w pojeździe z napędem elektrycznym

Streszczenie: Pojazdy elektryczne stanowią następny krok w ewolucji technologii transportu. Artykuł przedstawia strukturę systemu do optymalnego zarządzania i monitorowania parametrów pojazdu elektrycznego, szczególnie w warunkach niskiej temperatury otoczenia. Typy obsługiwanych pojazdów obejmują samochody, quady, motocykle, skutery, rowery elektryczne oraz łodzie. Zastosowanie technologii GSM i GPS umożliwia zdalny monitoring i zarządzanie modułem ogrzewania akumulatorów a także kontrolę przepływu energii z sieci do baterii I baterii do sieci (smart grid). Funkcje systemu zostały przetestowane w warunkach drogowych przy temperaturach dochodzących do -25°C. Artykuł zawiera wyniki badań wraz z omówieniem potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania opisanego systemu.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, system zarządzania akumulatorami, akumulatory litowe, termiczne kondycjonowanie akumulatorów

wstecz