Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 30

Autorzy: Prashanna Bhattarai , Leszek Czarnecki :

Tytuł: Składowe Fizyczne Prądów (CPC) zasilania liniowych, czasowo niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych zasilanych napięciem niesymetrycznym i niesinusoidalnym

Streszczenie: W artykule analizowane są właściwości energetyczne niezrównoważonych, czasowo-niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych, zasilanych napięciem niesymetrycznym i niesinusoidalnym w systemach trójprzewodowych. Pokazano, że prądy zasilania w takich warunkach mogą być rozłożone na składowe stowarzyszone z konkretnymi zjawiskami fizycznymi w odbiorniku, to jest na Składowe Fizyczne. Pokazano jak Składowe Fizyczne Prądów mogą być obliczane na podstawie znajomości napięć zasilania i równoważnych parametrów odbiornika.

Słowa kluczowe: definicje mocy, rozkład prądu, prąd rozrzutu, moc rozrzutu, prąd niezrównoważenia, moc niezrównoważenia.

wstecz