Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2017 Str. 20

Autorzy: Sławomir Bielecki :

Tytuł: Zapotrzebowanie na moc bierną – weryfikacja założenia o rozkładzie normalnym wartości

Streszczenie: W pracy przeanalizowano dane pomiarowe zapotrzebowania na moc (energię) bierną kilku, różnego rodzaju odbiorców. Postawiono hipotezę o normalnym rozkładzie tych wartości. Dla każdego z analizowanych przypadków, zastosowane metody sprawdzenia przyjętej hipotezy, zarówno ilościowe (w tym testy statystyczne: Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa, Lillieforsa i chi-kwadrat), jak i jakościowe, dostarczają przesłanek do odrzucenia hipotezy o rozkładzie normalnym wartości zapotrzebowania na moc bierną.

Słowa kluczowe: moc bierna, rozkład normalny, testy statystyczne, rozkład wartości mocy biernej, weryfikacja hipotezy statystycznej

wstecz