Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 188

Autorzy: Tomasz Czapka , Agnieszka Mirkowska , Marcin Palewicz :

Tytuł: Dekoloryzacja wodnego roztworu błękitu metylenowego z wykorzystaniem reaktora plazmowego z barierą dielektryczną

Streszczenie: W artykule opisano wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do dekoloryzacji wodnego roztworu błękitu metylenowego. Proces dekoloryzacji prowadzono z użyciem reaktora plazmowego z barierą dielektryczną, w którym wyładowania występują w powietrzu przy ciśnieniu atmosferycznym. W pracy określono wpływ prędkości przepływu powietrza na koncentrację ozonu oraz na proces utleniania badanego związku rozpuszczonego w wodzie. Wyniki pomiarów optycznych wskazują na istotny wpływ mocy wyładowań oraz czasu trwania obróbki plazmowej wodnego roztworu błękitu metylenowego na skuteczność prowadzonego procesu. Ponadto oszacowano efektywność energetyczną prowadzonego procesu.

Słowa kluczowe: dekoloryzacja, wyładowania z barierą dielektryczną, plazma niskotemperaturowa.

wstecz