Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 184

Autorzy: Anna Kisiel , Rafał Sawicki , Konrad Szustakiewicz :

Tytuł: Szybkość zaniku ładunku elektrycznego w kompozytach PVDF z nanonapełniaczami

Streszczenie: W pracy zbadano szybkość zaniku ładunku elektrycznego w nowego typu nanokompozytach polimerowych, wytworzonych na bazie PVDF (polifluorek winylidenu) z dodatkiem nanocząstek napełniacza (montmorylonit lub syntetyczna fluoromika). Otrzymane wyniki wskazały, że rodzaj nanonapełniacza ma największe znaczenie dla tego parametru. W stosunku do próbki referencyjnej (czysty PVDF) najdłuższe czasy półzaniku, ładunku wyznaczono dla kompozytu z nanocząskami montmorylonitu.

Słowa kluczowe: PVDF, nanocząstki, montmorylonit, czas półzaniku ładunku.

wstecz