Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 163

Autorzy: Robert Płatek , Grzegorz Juszkiewicz , Marcin Tarnowski :

Tytuł: Symulacje zjawisk sejsmicznych w przekładnikach WN

Streszczenie: Przedstawiona w artykule problematyka odnosi się do bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w regionach narażonych na trzęsienia ziemi. W szczególności opisany jest tu przykład wytrzymałości sejsmicznej przekładnika wysokiego napięcia. W artykule przedstawione zostały obecne standardy i testy sejsmiczne. Praca omawia także różne metody analizy sejsmicznej polegające na oszacowaniu wpływu określonego obciążenia sejsmicznego lub parasejsmicznego na obiekt lub jego część. Głównie wyróżnia się tutaj analizę statyczną, quasidynamiczną oraz dynamiczną. W poniższej pracy pokazano zastosowanie metody dynamicznej z wykorzystaniem podejścia opartego o Metodę Elementów Skończonych (MES) dla przepustu transformatorowego typu RIP 230 kV wraz z weryfikacją eksperymentalną wyników symulacji. Jako drugi przykład przedstawiono analizę numeryczną dla kombinowanego przekładnika prądowo-napięciowego typu PVA 145 kV. W ostatnim rozdziale artykułu odniesiono się do zaawansowanych technik analiz numerycznych dla obiektów wypełnionych cieczą.

Słowa kluczowe: przekładnik WN, Metoda Elementów Skończonych (MES), analiza sejsmiczne, kwalifikacje sejsmiczne.

wstecz