Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 138

Autorzy: Kassem Roumani , Waldemar Stephan , Benedikt Schmuelling :

Tytuł: Analiza metodą elementów skończonych oraz badania silnika synchronicznego o magnesach trwałych przeznaczonego do zastosowania w pojeździe kolejowym

Streszczenie: W artykule opisano projekt I badania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi z 12 szczelinami I 10 biegunami. Silnik analizowano w stanie jałowym w celu określenia strumienia magnetycznego oraz pod obciążeniem w celu określenia strat i mocy wyjściowej. Przeprowadzono symulację I wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, metoda elementów skończnych, straty

wstecz