Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 124

Autorzy: Piotr Skulimowski , Dagna Turant :

Tytuł: Mobilny system wspomagający naukę geografii dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Streszczenie: W komunikacie opisano uniwersalny system pozwalający na udźwiękowianie map hipsometrycznych. System składa się z dwóch aplikacji. Aplikacja dla komputerów klasy PC pomaga widzącym użytkownikom przygotować mapę dla aplikacji mobilnej. Dzięki niej można opracować legendę, wskazać lokalizację miast i rzek. Aplikacja mobilna jest skierowana do użytkowników niewidomych i słabowidzących. Zadaniem aplikacji jest prezentacja map hipsometrycznych, wstępnie przetworzonych w aplikacji komputerowej, za pomocą dźwięku o różnych częstotliwościach, zależnych od wysokości nad poziomem morza wskazywanego przez użytkownika obszaru. Dodatkowo syntezator mowy jest wykorzystany do informowania o położeniu miast i rzek. Użytkownik może również poznać odległość między wskazanymi miastami. Aplikacja uzyskała pozytywne oceny od osób ją testujących.

Słowa kluczowe: interaktywna sonifikacja, substytucja sensoryczna, Android, osoby niewidome, mapy hipsometryczne

wstecz