Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 117

Autorzy: Włodzimierz Janke , Maciej Bączek :

Tytuł: Symulacja stanów przejściowych w przekształtniku Flyback

Streszczenie: W pracy przedstawiono symulacje stanów przejściowych zachodzących w impulsowym przekształtniku napięcia typu Flyback. W szczególności badano symulacyjnie „szybkie” stany przejściowe zachodzące w obrębie pojedyńczego okresu przełączania oraz „powolne” stany przejściowe trwające wiele okresów. Przedyskutowano wpływ doboru modelu transformatora na wyniki symulacji szybkich stanów przejściowych. Do symulacji powolnych stanów przejściowych użyto uśrednionego modelu przekształtnika. Pokazano, że użycie modelu uśrednionego pozwala na znaczne skrócenie czasu symulacji.

Słowa kluczowe: Flyback, przekształtnik impulsowy, transformator, symulacja stanów przejściowych, Spice

wstecz